Samfunnsansvar og bærekraftighet

Corporate Social Responsibility

Vi anerkjenner at vi er en del av et større fellesskap av ansatte, aksjonærer, kunder, leverandører og andre interessenter, og vi har et ansvar for å opptre på en måte som tar hensyn til miljøet. Det er derfor vår politikk, så langt det med rimelighet er praktisk, å beskytte det lokale og bredere miljø fra eventuelle negative konsekvenser som følge av vår virksomhet.

Det er vår politikk, på tvers av alle våre aktiviteter, at:

  • Oppfylle alle relevante lovkrav i miljøspørsmål
  • Søke å spare energi og naturressurser ved å minimere avfall, ved å gjenvinne der det er mulig og ved å maksimere bruken av fornybare ressurser
  • Vurdere livsløps miljøeffekter av investeringer i bygninger og utstyr
  • Kontrollere at alle entreprenører følger vår praksis under arbeidet, og reagere raskt og effektivt på uønskede hendelser

Selv om industrien er viktig bærer den også risiko for mennesker og miljø. Vi er klar over de potensielle konsekvensene av vårt og våre leverandørers arbeid, og vi er fast bestemt på å senke risikoen og gjøre et positivt bidrag til trivsel for våre medarbeidere og kunder pluss for samfunnet og planeten. Vi har blant annet allerede tatt viktige trin på følgende områder:

  • Miljø
  • Etikk
  • Veldedighet
  • Helse og sikkerhet

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14