Reduser kapitalbinding

Reduce working capital

Kapitalen bundet opp i deler for vedlikehold, reparasjon og overhaling kan utgjøre en betydelig andel av produksjonsbedriftens arbeidskapital. Brammer er godt rustet til å bidra til å redusere dette. Førstehåndserfaring med å håndtere våre egne varebeholdninger av en verdi på 100 millioner € har vist hva som kreves for å øke effektiviteten. Vi gjør denne kompetansen tilgjengelig til alle våre kunder sammen med de mest moderne lagerstyringsprosesser – og tilbyr:

  • Profilering av MRO inventar, basert på nåværende og tidligere forbruk
  • Rasjonalisering av antallet produsentmerker
  • Analyse av forbruket ditt for å kunne fastslå en optimal lagerprofil
  • De beste prisene fra vårt brede spekter av kvalitetsleverandører

Brammer kan etablere et konsignasjonslager i din bedrift eller på en lokal filial så du kun betaler for de produktene du bruker – eller vi kan tilby komplett lagerstyring.

Et økende antall kunder med stor volum drar nytte av tjenesten Insite™. Her oppretter Brammer en egen avdeling i produksjonen din til å håndtere behovet for MRO reservedeler. (Les mer.)

I tillegg kan vi tilby spesialistutdanning av dine ansatte innen vedlikehold, teknikk og produksjon – i nye produkter og prosesser samt inventarplanlegging og -profilering. Kursene er utviklet for å hjelpe deg å bygge en mer effektiv MRO drift.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14