Petroleum

Petroleum

Med omfattende erfaring fra arbeidet med noen av Europas største petroleumsselskaper forstår vi de spesielle behovene for deres forretnings- og produksjonsprosesser. Disse inkluderer:

  • Energisparing
  • Kontinuerlig produksjon
  • Tilgjengelighet
  • Helse og sikkerhet
  • Produktlevetid
  • Farlige omgivelser
  • Eksplosive omgivelser
  • Høy(e) driftstemperatur og trykk
  • Bruken av brennbare stoffer
img schematic oil

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14