Leverandørkonsolidering

Supplier Reduction

Innkjøpernes største utfordringer når det gjelder MRO deler er det brede spekter av involverte produkter og den spesielle uforutsigbarhet i etterspørselen.

Selv relativt små produksjonsenheter trenger forsyninger innen lagre, kraftoverføringskomponenter, pneumatikk og hydraulikk, filtrering, oppvarming, ventilasjon og aircondition (HVAC), kjemikalier og smøremidler, festeanordninger, maskinvarer og verktøy.

Dette kan bety at virksomheten din må forholde seg til et bredt spekter av leverandører i ulike geografiske steder, alle med ulike bestillings- og leveranseprosesser.

Ved å redusere og konsolidere antallet leverandører av MRO komponenter og tjenester, hjelper vi deg med å oppnå reelle og påviselige kostnadsbesparelser, og samtidig opprettholde kvaliteten og leveringssikkerheten.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14