Energisparing

Energy savings

Med økende kostnader og miljøhensyn, er energikostnader et stort problem for næringslivet. Etter en undersøkelse, anslår vi at selskaper over hele Europa feiler å kapitalisere på mer enn € 10 milliard potensielle energibesparelser på sine anlegg. Den konservative vurderingen er at over € 13 milliard av energi bortkastes over hele Europa i produksjonsprosessene. Og selskapene vet det: 94% tror at de kan gjøre mer. Det er overraskende at mens produsentene stadig er på utkikk etter kostnadsbesparelser og ansvarlig praksis, tenker få på industriprodukter som et svar. Likevel er det her at store gevinster kan gjøres. Variable giroverføringer, elektriske motorer og drivremmer kan alle gjøre betydelige forbedringer i produksjonslinjens effektivitet – og miljøvennlighet. Tenk på følgende fakta:

  • Motorer og giroverføringer står for 66% av strømmen som brukes av industrien
  • En motor som kjører i elleve timer i døgnet (4000 timer per år) koster typisk ti ganger mer i energi enn sin kapitalkostnad
  • Montering av riktig giroverføring kan spare opptil 50% energikostnader fra år til år

Brammer er opptatt av å støtte og påvirke industrien i arbeidet mot en mer effektiv og bærekraftig miljø. Med økende innvirkning på miljøet og kostnader for energi, er det økende press på å forbedre effektiviteten og redusere både kostnader og karbonutslipp. Brammer er godt plassert for å hjelpe.

Vi innser at mange bedrifter – særlig industribedrifter – er gjenstand for krevende ordninger for CO2 utslippsreduksjon. Så vi er stolte av å hjelpe våre kunder til å redusere sine CO2-utslipp og oppfylle sine juridiske forpliktelser ved å forbedre energieffektiviteten. Brammer har en vellykket track record innen levering av betydelige energibesparelser for mange produsenter, i alle sektorer.

For å hjelpe deg å realisere energibesparelser, kan vi gjennomføre en grundig revisjon av eksisterende produksjonsprosesser, og deretter bruke hele vårt utvalg av tjenester for å gi anbefalinger og redusere kostnadene.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7 Banner 8 Banner 9 Banner 10 Banner 11 Banner 12 Banner 13 Banner 14